x 
Drukuj
Marek Landowski 08.01.2013 09:23

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

­

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Urzędzie Miasta Ustroń sprawy rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ( w przypadku spraw z zakresu administracji publicznej ), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.), a także w oparciu o przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych rodzajów spraw.

O sposobie załatwienia sprawy informacji udzielają pracownicy wydziałów, do których właściwości należy załatwianie poszczególnych rodzajów spraw.

Informacje na temat przyjmowania i załatwienia poszczególnych rodzajów spraw  zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń w menu przedmiotowym w zakładce Usługi świadczone przez Urząd Miasta lub na Platformie E-usług Publicznych  - www.sekap.pl.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2013 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2013 09:26 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
08.01.2013 09:23 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)