Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2006 10:52 XLV/407/2006 Uchwała Nr XLV/407/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2006 r.
11.07.2006 10:44 XLV/406/2006 UCHWAŁA Nr XLV/406/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych miasta Ustronia - jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
11.07.2006 10:31 XLV/405/2006 UCHWAŁA Nr XLV/405 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
11.07.2006 10:20 XLV/404/2006 UCHWAŁA Nr XLV/404 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
13.06.2006 14:04 XLIV/403/2006 UCHWAŁA Nr XLIV/403 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
13.06.2006 14:01 XLIV/402/2006 UCHWAŁA Nr XLIV/ 402/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
12.06.2006 14:49 XLIV/401/2006 UCHWAŁA Nr XLIV/401/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.
12.06.2006 14:44 XLIV/400/2006 UCHWAŁA Nr XLIV/400/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
10.05.2006 15:12 XLIII/399/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/ 399 /2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego
10.05.2006 14:59 XLIII/398/2006 UCHWAŁA Nr XLIII/ 398/ 2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/358/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2005r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna