Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2020 15:07 Petycja do Kierownika JST w sprawie jakości płynów do dezyfekcji udostępnianych przez Urząd do użytkowania.
22.07.2020 14:52 Petycja w sprawie polepszenia warunków dojazdu do osiedla Leśny Zakątek w Hermanicach
03.07.2020 14:09 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
04.05.2020 14:15 Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących do Urzędu - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.
23.10.2019 15:37 Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
10.09.2019 15:40 Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o opublikowanie na stronie BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.
12.08.2019 10:23 Petycja w sprawie montażu oświetlenia na ulicy A. Brody 77 (za mostkiem od głównej drogi)
15.07.2019 10:36 Petycja w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu
10.06.2019 10:18 Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.
14.11.2016 14:52 Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.