Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2017 15:01 ZP.271.3.68.2017 Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
25.07.2017 13:31 ZP.271.3.67.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu
21.07.2017 13:32 ZP.271.3.66.2017 Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
21.07.2017 13:30 ZP.271.3.65.2017 Zorganizowanie imprezy promocyjno-sportowej pn. „Downhill City Tour”
18.07.2017 07:51 ZP.271.3.64.2017 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
18.07.2017 07:50 ZP.271.3.63.2017 Organizacja Festiwalu „Góra Kolorów & Etnopole”
06.07.2017 09:09 ZP.271.3.62.2017 Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
27.06.2017 14:24 ZP.271.3.61.2017 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
20.06.2017 11:27 ZP.271.3.60.2017 Modernizacja parkingu za MDK „Przażakówka”
09.06.2017 10:43 ZP.271.3.59.2017 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Hermanicach w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna