Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2017 09:18 ZP.271.3.32.2017 Dostawa wraz z montażem pompy osadu zagęszczonego mechanicznie transportowanego do komór fermentacyjnych, falownika i przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru osadu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
13.03.2017 09:14 ZP.271.3.31.2017 Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
13.03.2017 09:11 ZP.271.3.30.2017 Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Lipowskiej w Ustroniu
02.03.2017 11:02 ZP.271.3.29.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
02.03.2017 11:01 ZP.271.3.28.2017 Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta Ustroń
27.02.2017 14:33 ZP.271.3.27.2017 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
27.02.2017 11:27 ZP.271.3.26.2017 Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
27.02.2017 11:23 ZP.271.3.25.2017 Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Katowickiej w Ustroniu (przejście pod drogą wojewódzką nr 941) w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej”
17.02.2017 13:15 ZP.271.1.24.2017 Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM”
17.02.2017 12:33 ZP.271.3.23.2017 Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna