Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2017 13:06 ZP.271.3.22.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy parkingu przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul Partyzantów – projekt”
24.01.2017 12:41 ZP.271.3.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Słoneczny Ustroń – miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”
24.01.2017 12:08 ZP.271.3.20.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 54 w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynków komunalnych”
24.01.2017 11:27 ZP.271.3.19.2017 Wykonanie opracowań projektowo-kosztorysowych zamiennych dla projektu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i wentylacji w budynku SP-5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5”
11.01.2017 11:21 ZP.271.3.18.2017 Wymiana posadzki w piwnicach w budynku SP-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-1”
10.01.2017 09:24 ZP.271.3.17.2017 Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
09.01.2017 14:36 ZP.271.3.16.2017 Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
04.01.2017 12:24 ZP.271.3.15.2017 Świadczenie usługi kopiowania i drukowania dokumentów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
04.01.2017 12:20 ZP.271.3.14.2017 Świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w 2017 roku
04.01.2017 12:18 ZP.271.3.13.2017 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników – osadników przy budynkach komunalnych i socjalnych w Ustroniu w 2017 roku

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 następna