Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2017 10:24 ZP.271.1.25.2017 Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
10.08.2017 11:10 ZP.271.1.24.2017 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
04.08.2017 10:31 ZP.271.1.23.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku
25.07.2017 11:28 ZP.271.1.22.2017 Modernizacja parkingu za MDK „Prażakówka”
26.06.2017 12:56 ZP.271.1.21.2017 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”
06.06.2017 11:45 ZP.271.1.20.2017 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”
29.05.2017 13:41 ZP.271.1.19.2017 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
29.05.2017 12:47 ZP.271.1.18.2017 Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
29.05.2017 12:21 ZP.271.1.17.2017 Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
22.05.2017 09:13 ZP.271.1.16.2017 Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska

poprzednia 1 2 3 4 następna