Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2017 10:30 ZP.271.1.15.2017 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
17.05.2017 10:00 ZP.271.1.14.2017 Modernizacja nawierzchni ul. Klonowej i Topolowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
19.04.2017 13:11 ZP.271.1.13.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
18.04.2017 08:16 ZP.271.1.12.2017 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica”
31.03.2017 13:16 ZP.271.1.11.2017 Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
31.03.2017 11:17 ZP.271.1.10.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
31.03.2017 10:22 ZP.271.1.09.2017 Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
02.03.2017 08:48 ZP.271.1.08.2017 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP-1 w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1”
21.02.2017 11:22 ZP.271.1.07.2017 Przebudowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
17.02.2017 08:45 ZP.271.1.06.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap

poprzednia 1 2 3 4 następna