Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2018 09:16 423/2017 Zarządzenie nr 423/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
02.01.2018 09:15 422/2017 Zarządzenie nr 422/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 rok
20.12.2017 11:43 421/2017 Zarządzenie nr 421/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
20.12.2017 11:40 420/2017 Zarządzenie nr 420/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
20.12.2017 11:39 419/2017 Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
20.12.2017 11:37 418/2017 Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
20.12.2017 11:34 417/2017 Zarządzenie nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń
20.12.2017 11:31 416/2017 Zarządzenie nr 416/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
20.12.2017 11:27 415/2017 Zarządzenie nr 415/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
20.12.2017 11:25 414/2017 Zarządzenie nr 414/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna