Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2017 11:23 413/2017 Zarządzenie nr 413/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Kamieniołom Czantoria" zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
20.12.2017 11:17 412/2017 Zarządzenie nr 412/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku modrzew europejski (Larix decidua) rosnącego na terenie Miasta Ustroń
20.12.2017 11:13 411/2017 Zarządzenie nr 411/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2017 11:05 410/2017 Zarządzenie nr 410/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
20.12.2017 10:52 409/2017 Zarządzenie nr 409/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
20.12.2017 10:48 408/2017 Zarządzenie nr 408/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
20.12.2017 10:46 407/2017 Zarządzenie nr 407/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
20.12.2017 10:44 406/2017 Zarządzenie nr 406/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
20.12.2017 10:38 405/2017 Zarządzenie nr 405/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
20.12.2017 10:35 404/2017 Zarządzenie nr 404/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna