Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2017 10:31 403/2017 Zarządzenie nr 403/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
20.12.2017 10:29 402/2017 Zarządzenie nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2017
20.12.2017 10:25 401/2017 Zarządzenie nr 401/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017w zakresie dotacji
14.12.2017 09:37 400/2017 Zarządzenie nr 400/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
14.12.2017 09:35 399/2017 Zarządzenie nr 399/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu serwisu internetowego
14.12.2017 09:33 398/2017 Zarządzenie nr 398/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta Ustroń
14.12.2017 09:31 397/2017 Zarządzenie nr 397/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
14.12.2017 09:29 396/2017 Zarządzenie nr 396/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/12018
14.12.2017 09:25 395/2017 Zarządzenie nr 395/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Miasta Ustroń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
14.12.2017 09:21 394/2017 Zarządzenie nr 394/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna