Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2017 13:38 393/2017 Zarządzenie nr 393/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawieogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXXIl377 /2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
08.12.2017 13:32 392/2017 Zarządzenie nr 392/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
08.12.2017 09:54 391/2017 Zarządzenie nr 391/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
08.12.2017 09:53 390/2017 Zarządzenie nr 390/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
08.12.2017 09:51 389/2017 Zarządzenie nr 389/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. znuemające zarządzenia w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w 2017 roku
08.12.2017 09:50 388/2017 Zarządzenie nr 388/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.12.2017 09:49 387/2017 Zarządzenie nr 387/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
08.12.2017 09:46 386/2017 Zarządzenie nr 386/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania wyboru wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu wraz z określeniem kwoty dotacji na wybrane projekty
28.11.2017 10:53 385/2017 Zarządzenie nr 385/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie utworzenia przez Gminę Ustroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
28.11.2017 10:52 384/2017 Zarządzenie nr 384/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna