Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2006 15:42 206/2006 ZARZĄDZENIE nr 206/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na rok 2007.
22.11.2006 15:40 205/2006 ZARZĄDZENIE nr 205/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2007.
22.11.2006 15:34 204/2006 ZARZĄDZENIE nr 204/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.
22.11.2006 15:32 203/2006 ZARZĄDZENIE nr 203/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2007.
22.11.2006 15:30 202/2006 ZARZĄDZENIE nr 202/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007.
22.11.2006 15:28 201/2006 ZARZĄDZENIE nr 201/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.
22.11.2006 14:05 200/2006 Zarządzenie nr 200 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2006 r. nr XLIX/452/2006 w sprawie przyjęcia na rok 2007 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
17.11.2006 11:28 199/2006 Zarządzenie nr 199 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
17.11.2006 09:45 198/2006 Zarządzenie nr 198/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie : projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2007
13.11.2006 11:52 197/2006 Zarządzenie Nr 197/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna