Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2006 11:44 196/2006 Zarządzenie Nr 196/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006 w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
13.11.2006 10:30 195/2006 Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
13.11.2006 10:13 194/2006 ZARZĄDZENIE NR 194/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
07.11.2006 12:06 193/2006 ZARZĄDZENIE NR 193/2006 Burmistrza Miasta Ustroń dnia 2 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
07.11.2006 12:01 192/2006 ZARZĄDZENIE NR 192/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
02.11.2006 12:17 191/2006 Zarządzenie nr 191/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2006 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XLIX/447/2006 z dnia 26 października 2006
02.11.2006 12:13 190/2006 ZARZĄDZENIE NR 190/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
27.10.2006 10:47 189/2006 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 189/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 21/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
27.10.2006 10:38 188/2006 ZARZĄDZENIE Nr 188/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r w sprawie zamiany nieruchomości
27.10.2006 10:33 187/2006 Zarządzenie Nr 187/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna