Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2006 10:23 186/2006 Zarządzenie Nr 186/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych za czynsz
27.10.2006 10:16 185/2006 Zarządzenie Nr 185/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 r.w sprawie: umorzenia wierzytelności miasta z tytułu należności pieniężnych za czynsz
27.10.2006 10:08 184/2006 Zarządzenie Nr 184/2006 Burmistrza Miasta Ustronia z dnia 25 października 2006r.w sprawie: ustalenia stawki czynszu w gminnych zasobach mieszkaniowych
27.10.2006 09:58 183/2006 ZARZĄDZENIE NR 183/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
27.10.2006 09:42 182/2006 ZARZĄDZENIE NR 182/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
25.10.2006 13:42 181/2006 Zarządzenie Nr 181/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny parceli zabudowanej budynkiem remizy strażackiej.
18.10.2006 11:28 180/2006 ZARZĄDZENIE Nr 180 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006r. w sprawie: wniesienia majątku w formie aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Ustroniu
18.10.2006 11:25 179/2006 ZARZĄDZENIE Nr 179/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości
18.10.2006 11:05 178/2006 Zarządzenie Nr 178/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2007 r.
18.10.2006 11:01 177/2006 Zarządzenie Nr 177/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: przyjęcia na rok 2007 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna