Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2006 08:00 140/2006 Zarządzenie Nr 140/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
15.09.2006 10:51 139/2006 Zarządzenie Nr 139 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/369/2006 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul Grażyńskiego
15.09.2006 10:29 138/2006 Zarządzenie nr 138/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej
15.09.2006 09:30 137/2006 Zarządzenie nr 137/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia13 września 2006 r w sprawie zmiany załącznika nr. 11 do uchwały budżetowej na rok 2006 Rady Miasta Ustroń Nr XXXIX/352/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
15.09.2006 09:20 136/2006 Zarządzenie nr 136/ 2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2006 r w sprawie :zmiany uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXXIX/353/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
15.09.2006 08:50 135/2006 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 135/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2006r. w sprawie: zmiany „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 248/05 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30.11.2005r.
08.09.2006 09:42 134/2006 ZARZĄDZENIE Nr 134/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
08.09.2006 09:39 133/2006 ZARZĄDZENIE Nr 133/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
06.09.2006 11:39 XLVII/425/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/425/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
06.09.2006 10:37 XLVII/423/2006 UCHWAŁA Nr XLVII/423/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna