Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2006 10:45 122/2006 ZARZĄDZENIE Nr 122/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 sierpnia 2006r.w sprawie nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego
23.08.2006 10:33 121/2006 Zarządzenie nr 121/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
23.08.2006 10:11 120/2006 Zarządzenie nr 120/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
16.08.2006 14:22 119/2006 Zarządzenie nr 119/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie : Instrukcji udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
14.08.2006 14:35 118/2006 Zarządzenie Nr 118 /2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 2006 r.
14.08.2006 14:29 117/2006 ZARZĄDZENIE NR 117 / 2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie : przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń”.
08.08.2006 14:18 116/2006 ZARZĄDZENIE Nr 116/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości
08.08.2006 14:13 115/2006 ZARZĄDZENIE Nr 115/ 2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości
08.08.2006 13:47 114/2006 Zarządzenie nr 114/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006
08.08.2006 13:40 113/2006 ZARZĄDZENIE NR 113/2006 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 sierpnia 2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna