Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2005 13:40 271/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2005.
19.01.2005 12:51 270/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2005.
19.01.2005 12:44 269/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki dla przedszkoli miejskich na rok 2005.
19.01.2005 12:34 268/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków za I kwartał 2005 r.
19.01.2005 09:34 267/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji, która dokona kontroli materiałów niejawnych.
19.01.2005 09:26 266/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.
19.01.2005 08:42 265/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
19.01.2005 08:07 264/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Opiniująco - Doradczej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego oraz zatwierdzenia jej regulaminu.
18.01.2005 15:59 263/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
18.01.2005 15:54 262/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy za rok 2000 wraz z odsetkami z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.

1 2 3 4 5 6 następna