Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2004 13:29 251/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na 2005 r.
07.12.2004 13:22 250/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Wykonanie operatów szacunkowych dla 52 mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.
07.12.2004 13:07 249/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego , wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp.z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
07.12.2004 12:36 248/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
07.12.2004 12:17 247/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
07.12.2004 12:04 246/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r. nr XXV/208/2004 w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
07.12.2004 11:47 245/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
07.12.2004 11:34 244/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy na hejnał Ustronia z okazji przyszłorocznych obchodów 700 lat istnienia miasta.
07.12.2004 11:28 243/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do sprawy postępowania z niearchiwalnymi dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
07.12.2004 11:13 242/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna