Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2004 13:41 231/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za pobieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Ustroniu.
02.12.2004 13:32 230/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004.
02.12.2004 13:15 229/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r.
02.12.2004 13:11 228/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
02.12.2004 13:03 227/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Dostawa bonów dla emerytowanych pracowników oświaty.
02.12.2004 12:45 226/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
02.12.2004 12:38 225/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy wieloczłonowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
02.12.2004 12:31 224/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005.
02.12.2004 12:08 223/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok.
02.12.2004 12:05 222/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna