Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2004 11:57 221/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2005.
02.12.2004 11:52 220/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
02.12.2004 11:46 219/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005.
02.12.2004 11:40 218/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005.
02.12.2004 11:33 217/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na rok 2005.
02.12.2004 11:22 216/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległośći za rok 2004 z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.
02.12.2004 11:17 215/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
02.12.2004 11:11 214/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
02.12.2004 11:00 213/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005.
02.12.2004 10:53 212/2004 Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2005.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna