Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2005 11:55 XXVII/242/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie : uchylająca uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004r.
21.01.2005 11:50 XXVII/241/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
21.01.2005 11:45 XXVII/240/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
21.01.2005 11:40 XXVII/239/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wykupu nieruchomości.
21.01.2005 11:28 XXVII/238/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat.
21.01.2005 11:18 XXVII/237/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2005.
21.01.2005 10:57 XXVII/236/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
21.01.2005 10:51 XXVII/235/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r.
21.01.2005 10:46 XXVII/234/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
21.01.2005 10:40 XXVII/233/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.

1 2 3 4 5 6 następna