Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2004 14:04 XXVII/232/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
03.12.2004 13:15 XXVI/231/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń.
03.12.2004 13:13 XXVI/230/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu.
03.12.2004 13:04 XXVI/229/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
03.12.2004 12:56 XXVI/228/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu, kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
03.12.2004 12:48 XXVI/227/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
03.12.2004 12:37 XXVI/226/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.
03.12.2004 12:34 XXVI/225/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu.
03.12.2004 12:32 XXVI/224/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków
03.12.2004 12:30 XXVI/223/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna