Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2004 12:26 XXVI/222/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok 2005 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
03.12.2004 12:23 XXVI/221/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2005.
03.12.2004 12:22 XXVI/220/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005.
03.12.2004 12:17 XXVI/219/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.
03.12.2004 12:07 XXVI/218/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005.
03.12.2004 12:05 XXVI/217/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
03.12.2004 12:02 XXVI/216/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005.
03.12.2004 11:58 XXVI/215/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005.
03.12.2004 11:54 XXVI/214/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći na rok 2005.
03.12.2004 11:45 XXVI/213/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego likwidacji Laboratorium Analitycznego w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna