Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2004 15:05 XXIII/193/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2005 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
07.09.2004 13:59 XXIII/192/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
07.09.2004 13:52 XXII/191/2204 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie powołania trzech dodatkowych obwodów głosowania.
07.09.2004 13:25 XXI/190/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ustroń na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013.
07.09.2004 13:05 XXI/189/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. " Remont ciągu komunikacyjnego ulic 3 Maja - Daszyńskiego".
07.09.2004 13:01 XXI/188/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie realizacji z Powiatem Cieszyńskim wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. " Przebudowa ul. Dominikańskiej"
07.09.2004 12:46 XXI/187/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/238/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2000 r. o nadaniu statutu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego w Ustroniu.
07.09.2004 12:21 XXI/186/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
07.09.2004 12:17 XXI/185/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
07.09.2004 11:26 XXI/184/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna