Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2004 11:21 XXI/183/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2004 Rady Miasta Ustroń nr XV/143/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
07.09.2004 11:02 XXI/182/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
30.06.2004 15:01 XX/181/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
30.06.2004 14:49 XX/180/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wykupu pgr 628/5 na poszerzenie ul. Tartacznej.
30.06.2004 14:42 XX/179/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2003 roku, dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
30.06.2004 14:36 XX/178/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zwrotu należności za okres nieobecności mieszkańca Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
30.06.2004 14:30 XX/177/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.
30.06.2004 14:21 XX/176/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
30.06.2004 14:18 XX/175/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miasta Ustroń na lata 2005 - 2015.
29.04.2004 12:06 XIX/174/2004 Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna