Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2018 14:51 XXXIV/414/2018 UCHWAŁA NR XXXIV/414/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
28.12.2017 14:44 XXXIII/410/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/410/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Ustroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Termy Ustroń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu
28.12.2017 14:43 XXXIII/409/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/409/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
28.12.2017 14:41 XXXIII/408/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/408/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
28.12.2017 14:40 XXXIII/407/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/407/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
28.12.2017 14:39 XXXIII/406/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/406/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.12.2017 14:38 XXXIII/405/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/405/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku modrzew europejski (Larix decidua) rosnącego na terenie Miasta Ustroń
28.12.2017 14:37 XXXIII/404/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/404/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Czantoria” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
28.12.2017 14:35 XXXIII/403/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/403/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020
28.12.2017 14:34 XXXIII/402/2017 UCHWAŁA NR XXXIII/402/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji

1 2 3 4 5 6 następna