Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 13:12 ZP.271.3.72.2018 Dostawa obwolut poliestrowych wpinanych w segregator oraz pudeł archiwizacyjnych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu
19.10.2018 13:10 ZP.271.3.71.2018 Wykonanie płyty betonowej oraz zakup i montaż dwóch domków gospodarskich dla P7 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P7”
17.10.2018 14:23 MDK.ZP.271.3.01.2018 Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka”
11.10.2018 13:02 ZP.271.3.70.2018 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
11.10.2018 12:59 ZP.271.3.69.2018 Modernizacja części elewacji hal i budynku biurowego przy ul. Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych”
10.10.2018 13:06 ZP.271.3.68.2018 Zakup i dostawa 6 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
08.10.2018 10:16 ZP.271.3.67.2018 Wzmocnienie stropu pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wirtualizacja serwerowni UM”
03.10.2018 10:18 ZP.271.3.66.2018 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
01.10.2018 10:31 ZP.271.3.65.2018 Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
01.10.2018 10:29 ZP.271.3.64.2018 Modernizacja części elewacji hal i budynku biurowego przy ul. Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych”

1 2 3 4 5 6 następna