Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2018 10:32 ZP.271.3.60.2018 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
18.09.2018 13:21 ZP.271.3.59.2018 Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
18.09.2018 13:19 ZP.271.3.58.2018 Modernizacja ciągu pieszego ul. 9 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
07.09.2018 12:00 ZP.271.3.57.2018 Budowa siłowni zewnętrznej w Ustroniu przy ul. Kreta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Siłownia zewnętrzna” w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./
07.09.2018 11:57 ZP.271.3.56.2018 Renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg kościelnych oraz sporządzenie skorowidzów elektronicznych do tych ksiąg
30.08.2018 13:27 ZP.271.3.55.2018 Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum
30.08.2018 13:25 ZP.271.3.54.2018 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”
30.08.2018 11:51 ZP.271.3.53.2018 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
13.08.2018 09:45 ZP.271.3.52.2018 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
07.08.2018 14:07 SP1.ZP.271.3.03.2018 Modernizacja schodów głównych do budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-1”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna