Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2018 07:52 ZP.271.3.44.2018 Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chabrów 12 w ramach zadania inwestycyjnegopn.: „Modernizacja budynków komunalnych”
12.07.2018 11:59 P7.ZP.271.3.01.2018.ZB Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu
12.07.2018 10:58 ZP.271.3.43.2018 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bładnickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
10.07.2018 13:14 ZP.271.3.42.2018 Renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg kościelnych oraz sporządzenie skorowidzów elektronicznych do tych ksiąg
10.07.2018 11:57 ZP.271.3.41.2018 Dostawa i zakup wyposażenia do nowo powstałego oddziału przedszkolnego w SP 5 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5”
09.07.2018 11:14 ZP.271.3.40.2018 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
03.07.2018 10:32 SP3.ZP.271.3.05.2018 Budowa ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-3”
03.07.2018 07:27 ZP.271.3.39.2018 Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
02.07.2018 14:31 MDSS.ZP.271.3.01.2018 Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS
02.07.2018 12:30 SP1.ZP.271.3.01.2018 Modernizacja schodów głównych do budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-1”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna