Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2018 14:57 ZP.271.3.38.2018 Budowa ogrodzenia panelowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
20.06.2018 14:21 SP3.ZP.271.3.04.2018 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
20.06.2018 13:48 ZP.271.3.37.2018 Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
20.06.2018 13:45 ZP.271.3.36.2018 Remont odwodnienia drogi bocznej od ul. Leśnej w Ustroniu
20.06.2018 13:42 ZP.271.3.35.2018 Remont nawierzchni odcinka ul. Brzozowej w Ustroniu
13.06.2018 14:16 ZP.271.3.34.2018 Rozbudowa oświetlenia ul. 3 Maja w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
06.06.2018 13:29 ZP.271.3.33.2018 Zakup wraz z dostawą 2 sztuk defibrylatorów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń”
06.06.2018 13:19 ZP.271.3.32.2018 Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń
30.05.2018 12:54 ZP.271.3.31.2018 Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych
30.05.2018 11:41 ZP.271.3.30.2018 Dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna