Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 13:39 ZP.271.1.49.2018 Wirtualizacja Serwerowni Urzędu Miasta
10.10.2018 13:43 ZP.271.1.48.2018 Przeprowadzenie digitalizacji zbiorów Miasta Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
03.10.2018 10:20 ZP.271.1.47.2018 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ul. Lipowskiej w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”
12.09.2018 10:37 ZP.271.1.46.2018 Wirtualizacja Serwerowni Urzędu Miasta
31.08.2018 11:45 ZP.271.1.45.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej
31.08.2018 10:26 ZP.271.1.44.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2019 roku
13.08.2018 13:43 ZP.271.1.43.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka
08.08.2018 09:39 ZP.271.1.42.2018 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018 – 2019
02.08.2018 10:28 ZP.271.1.41.2018 Budowa wodociągu przy ul. Spółdzielczej w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej”
02.08.2018 09:42 ZP.271.1.40.2018 Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu

1 2 3 4 5 następna