Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2018 11:24 ZP.271.1.19.2018 Dostawa doposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” Zadanie 1: Doposażanie i adaptacja pomieszczeń
17.05.2018 08:23 ZP.271.1.18.2018 Przebudowa części pomieszczeń sutereny i parteru w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
15.05.2018 11:57 ZP.271.1.17.2018 Rozbudowa ul. Źródlanej
15.05.2018 08:41 ZP.271.1.16.2018 Modernizacja nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
14.05.2018 11:42 ZP.271.1.15.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
08.05.2018 09:39 ZP.271.1.14.2018 Wykonanie małej architektury, ścieżek parkowych oraz połączenie ścieżek schodami w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
17.04.2018 10:19 ZP.271.1.13.2018 Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km
12.04.2018 13:48 ZP.271.1.12.2018 „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” oraz „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5”
09.04.2018 13:36 ZP.271.1.11.2018 Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu tj. budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
04.04.2018 12:01 ZP.271.1.10.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1

poprzednia 1 2 3 4 5 następna