Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2018 08:27 ZP.271.1.09.2018 Rozbudowa ul. Źródlanej
06.03.2018 11:10 ZP.271.1.08.2018 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
26.02.2018 09:15 ZP.271.1.07.2018 Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu tj. przebudowa placu zabaw wraz z budową boiska, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
23.02.2018 09:48 ZP.271.1.06.2018 Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2
14.02.2018 09:04 ZP.271.1.05.2018 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Harbutowickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
12.02.2018 13:08 ZP.271.1.04.2018 Budowa kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec na działce 5014/128 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”
23.01.2018 14:37 ZP.271.1.03.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
14.12.2017 10:57 ZP.271.1.02.2018 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
14.12.2017 10:04 ZP.271.1.01.2018 Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

poprzednia 1 2 3 4 5