Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2018 17:02 XLI/537/2018 UCHWAŁA NR XLI/537/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
16.11.2018 16:59 XLI/536/2018 UCHWAŁA NR XLI/536/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
16.11.2018 16:58 XLI/535/2018 UCHWAŁA NR XLI/535/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
16.11.2018 16:57 XLI/534/2018 UCHWAŁA NR XLI/534/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
16.11.2018 16:56 XLI/533/2018 UCHWAŁA NR XLI/533/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.11.2018 16:55 XLI/532/2018 UCHWAŁA NR XLI/532/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
16.11.2018 16:54 XLI/531/2018 UCHWAŁA NR XLI/531/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
16.11.2018 16:52 XLI/530/2018 UCHWAŁA NR XLI/530/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
16.11.2018 16:51 XLI/529/2018 UCHWAŁA NR XLI/529/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
16.11.2018 16:48 XLI/528/2018 UCHWAŁA NR XLI/528/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna