Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2018 14:34 XXXIX/487/2018 UCHWAŁA NR XXXIX/487/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
27.09.2018 14:31 XXXIX/486/2018 UCHWAŁA NR XXXIX/486/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
02.07.2018 13:19 XXXVIII/485/2018 CHWAŁA NR XXXVIII/485/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
02.07.2018 13:16 XXXVIII/484/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/484/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
02.07.2018 13:15 XXXVIII/482/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/482/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
02.07.2018 13:15 XXXVIII/483/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/483/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
02.07.2018 13:12 XXXVIII/481/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
02.07.2018 13:11 XXXVIII/480/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/480/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
02.07.2018 13:10 XXXVIII/479/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/479/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”
02.07.2018 13:09 XXXVIII/478/2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna