Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2018 15:45 Informacja Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o czasie i miejscu jego udostępniania w związku z wyborami do jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 13:54 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 10:12 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 10:10 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ustroń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 11:45 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu
01.10.2018 11:41 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustroń
01.10.2018 11:08 Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
25.09.2018 08:33 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTROŃ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wybor-czych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
21.09.2018 11:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. o obwodach głosowania, głosowaniu korespondencyjnym oraz głosowaniu przez pełnomocnika
14.09.2018 14:44 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania

poprzednia 1 2 3 następna