Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2019 12:11 ZP.271.3.39.2019 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krzywaniec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
08.08.2019 12:09 ZP.271.3.38.2019 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bocznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
15.07.2019 12:33 ZP.271.3.37.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
15.07.2019 10:45 ZP.271.3.36.2019 Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku w P-2 z wykonaniem izolacji poziomej
17.06.2019 09:22 ZP.271.3.35.2019 Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
11.06.2019 12:53 SP2.ZP.271.3.01.2019 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
11.06.2019 11:21 ZP.271.3.34.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu
06.06.2019 11:03 ZP.271.3.33.2019 Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem
29.05.2019 13:49 G2.ZP.271.3.01.2019 Archiwizacja i brakowanie dokumentów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
22.05.2019 15:14 SP6.ZP.271.3.01.2019 Remont korytarzy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

1 2 3 4 5 następna