Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2019 12:53 SP2.ZP.271.3.01.2019 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
11.06.2019 11:21 ZP.271.3.34.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu
06.06.2019 11:03 ZP.271.3.33.2019 Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem
29.05.2019 13:49 G2.ZP.271.3.01.2019 Archiwizacja i brakowanie dokumentów Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
22.05.2019 15:14 SP6.ZP.271.3.01.2019 Remont korytarzy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
07.05.2019 12:20 ZP.271.3.32.2019 Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”
30.04.2019 12:53 ZP.271.3.31.2019 Modernizacja drogi bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
17.04.2019 08:50 ZP.271.3.30.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
05.04.2019 10:04 ZP.271.3.29.2019 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
05.04.2019 10:01 ZP.271.3.28.2019 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 następna