Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2019 10:36 ZP.271.3.27.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
21.03.2019 14:09 ZP.271.3.26.2019 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
21.03.2019 13:19 ZP.271.3.25.2019 Zakup i dostawa kompostowników
14.03.2019 11:46 ZP.271.3.24.2019 Opracowanie dokumentacji projektowych instalacji c.w.u. w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń
06.03.2019 13:01 ZP.271.3.23.2019 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu – Lipowcu /BO/
13.02.2019 13:11 ZP.271.3.22.2019 Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/
06.02.2019 08:36 ZP.271.3.21.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności
01.02.2019 11:11 ZP.271.3.20.2019 Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/
28.01.2019 13:40 ZP.271.3.19.2019 Wykonanie konserwacji zabytkowych krzyży na terenie Miasta Ustroń w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Konserwacja dwóch zabytkowych krzyży w Ustroniu Hermanicach”
25.01.2019 09:29 ZP.271.3.18.2019 Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście””

poprzednia 1 2 3 4 5 następna