Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2019 09:27 ZP.271.1.31.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (przebudowa dachu sali gimnastycznej)
19.09.2019 08:56 ZP.271.1.30.2019 Modernizacja dróg bocznych ul. Turystycznej i Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
17.09.2019 08:22 ZP.271.1.29.2019 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w sektorze nr 3 Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020
22.08.2019 11:19 ZP.271.1.28.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (izolacja murów)
22.08.2019 11:17 ZP.271.1.27.2019 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
22.08.2019 11:15 ZP.271.1.26.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skate Parku pod Palenicą"
06.08.2019 09:17 ZP.271.1.25.2019 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2019 – 2020
02.08.2019 10:14 ZP.271.1.23.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
01.08.2019 11:10 ZP.271.1.24.2019 Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1
29.07.2019 12:43 ZP.271.1.22.2019 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica

1 2 3 4 następna