Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 16:36 352/2019 Umorzenie z urzędu należności pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z tytułu zaległości czynszowych
10.12.2019 16:35 351/2019 Umorzenie z urzędu należności pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z tytułu zaległości czynszowych
10.12.2019 16:33 350/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
10.12.2019 16:32 349/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Ustroń
10.12.2019 16:24 348/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.12.2019 16:22 347/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.12.2019 16:21 346/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
10.12.2019 16:19 345/2019 Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 r. na terenie Miasta Ustroń
10.12.2019 16:17 344/2019 Ustalenie instrukcji inkasa opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń
10.12.2019 16:15 343/2019 Określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2020 rok

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna