Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 16:05 342/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
10.12.2019 16:00 341/2019 Powołanie stałej komisji likwidacyjnej
07.11.2019 18:18 340/2019 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
07.11.2019 18:16 339/2019 Powołanie zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum w dniu 10.05.2019r.
07.11.2019 18:14 338/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.11.2019 18:11 337/2019 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2019
07.11.2019 18:08 336/2019 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
07.11.2019 18:06 335/2019 Zmiana planu finansowego na rok 2019
07.11.2019 18:02 334/2019 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
07.11.2019 17:59 333/2019 Zaopiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ustroń na 2020 rok

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna