Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2019 17:58 332/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń
07.11.2019 17:56 331/2019 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
07.11.2019 17:53 330/2019 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
07.11.2019 17:51 329/2019 Uczczenie pamięci mieszkańców Ustronia zamordowanych w dniu 9 listopada 1944 roku
07.11.2019 17:48 328/2019 Skierowanie pod obrady Rady Miasta Ustroń uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
07.11.2019 17:46 327/2019 Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
07.11.2019 17:44 326/2019 Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
07.11.2019 17:43 325/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
07.11.2019 17:39 324/2019 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
07.11.2019 17:36 323/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie odbierania odpadów komunalnych od określonych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna