Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2019 17:33 322/2019 Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
07.11.2019 17:30 321/2019 Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń
07.11.2019 17:18 320/2019 Określenie wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
07.11.2019 17:16 319/2019 Zwolnienia z podatku rolnego na rok 2020
07.11.2019 17:14 318/2019 Zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2020
07.11.2019 17:11 317/2019 Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
07.11.2019 17:09 316/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
07.11.2019 17:08 315/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na rok 2020
07.11.2019 17:06 314/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020
07.11.2019 17:04 313/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna