Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 10:19 432/2019 Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2019
03.01.2020 10:18 431/2019 Zmiana budżetu i planu finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
03.01.2020 10:17 430/2019 Zmiana planu finansowego na rok 2019
03.01.2020 10:15 429/2019 Zgłoszenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok
03.01.2020 10:13 428/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo – rekreacyjnemu w Ustroniu
03.01.2020 10:12 427/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy
03.01.2020 10:11 426/2019 Ogłoszenie III edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.01.2020 10:09 425/2019 Dokonanie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Miasta Ustroń
03.01.2020 10:07 424/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych
03.01.2020 10:06 423/2019 Zgłoszenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna