Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 14:49 382/2019 Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
20.12.2019 14:48 381/2019 Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2019 14:44 380/2019 Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
20.12.2019 14:35 379/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
20.12.2019 14:33 378/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości,
20.12.2019 14:32 377/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2019 14:30 376/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
20.12.2019 14:25 375/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2019 14:24 374/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń
20.12.2019 14:22 373/2019 Ustanowienie użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna