Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 14:15 372/2019 Zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
20.12.2019 14:13 371/2019 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
20.12.2019 14:12 370/2019 Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
20.12.2019 14:10 369/2019 Zmiany w budżecie miasta na rok 2019
20.12.2019 14:09 368/2019 Zmiana planu finansowego na rok 2019
20.12.2019 13:56 367/2019 Uchwała budżetowa Miasta Ustroń na rok 2020 – projekt
20.12.2019 13:55 366/2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ustroń - projekt
20.12.2019 12:06 365/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
20.12.2019 12:05 364/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury
20.12.2019 12:04 363/2019 Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w pomieszczeniach robotników gospodarczych Wydziału Mieszkaniowego mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna