Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 12:03 362/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
20.12.2019 11:53 361/2019 Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym
20.12.2019 11:51 360/2019 Opinia dotycząca wpływu planowanych inwestycji ujętych w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla Aglomeracji Skoczów na cenę oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta Ustroń w latach 2019-2027
20.12.2019 11:50 359/2019 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą”.
20.12.2019 11:48 358/2019 Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta Ustroń
20.12.2019 11:46 357/2019 Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2019
20.12.2019 11:41 356/2019 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2019
20.12.2019 11:37 355/2019 Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2019 w zakresie dotacji
10.12.2019 16:41 354/2019 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
10.12.2019 16:37 353/2019 Umorzenie z urzędu należności pieniężnych przypadających Miastu Ustroń z tytułu zaległości czynszowych

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna