Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2020 08:33 ZP.271.3.20.2020 Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Ustroń
30.07.2020 10:28 ZP.271.3.19.2020 Usługa doradztwa finansowego
14.07.2020 12:43 ZP.271.3.18.2020 Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu
02.07.2020 11:28 ZP.271.3.17.2020 Dostawa 26 sztuk laptopów dla szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: I osi POPC - „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie: 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
30.06.2020 07:49 ZP.271.3.16.2020 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
25.06.2020 14:55 ZP.271.3.15.2020 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska
28.05.2020 13:26 ZP.271.3.14.2020 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic A. Brody, Grażyńskiego, Al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
24.04.2020 08:09 ZP.271.3.13.2020 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
17.04.2020 13:06 ZP.271.3.12.2020 Dostawa 24 sztuk laptopów dla szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: I osi POPC - „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie: 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
09.04.2020 10:25 SP6.ZP.271.3.01.2020 Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 3 następna